علی بن موسی  الرِّضا 

یكی از علل شهادت امام علی بن موسی  الرِّضا علیه السّلام، بیان حكم واقع بود

مأمون حضرت رضا علیه السّلام را به دربارش آورده است تا موید و موكّد احكام باطله و مسائل مشتبهۀ او باشند نه اینكه در هر مسأله ای حكمی را خلاف رأی و نظریۀ وی بیان كنند. برای سلاطین جائره و حكَّام جابره مصیبتی از آن عظیم تر تصوّر نمی شود كه كسی در مقابل رأی و تصمیم و نظریۀ ایشان ، اظهار علم و حیات كند.

احتجاج مرد صوفی با مأمون و تصمیم مأمون به قتل امام رضا علیه السّلام

در «بحارالانوار» در باب اسباب شهادت امام رضا صلوات اللَه علیه گوید: در «علل الشَّرایع » و «عیون أخبار الرِّضا»، از مكتّب ، و ورَّاق ، و هَمْدانی جمیعاً از علی از پدرش از محمد بن سنان روایت می نماید كه او گفت : من در محضر مولایم امام رضا علیه السّلام در خراسان بودم ، و عادت مأمون این بود كه روزهای دوشنبه و پنجشنبه برای مراجعات مردم می نشست ، و امام رضا علیه السّلام را در سمت راست خودمی نشانید.

دیدگاهتان را بنویسید